مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 170 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

تقسيم بندي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي به اشكال مختلفي صورت مي گيرد :

 

عواملي كه به طور مثبت بر رضايت شغلي پرستاران بيمارستان تأثير مي گذارند به سه طبقه تقسيم شده اند :

1- ارتباطات بين فردي؛ 2- مراقبت از بيمار ؛ و 3- سازمان دهي کار پرستاری

 

 

در تقسيم بندي ديگر، عوامل مؤثر بر رضايت شغلي پرستاران شامل : عوامل فردي، سازماني، اقتصادي و محيط فيزيكي كار مي باشد. لو و همكاران (2007) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه در حدود4% واريانس در رضايت شغلي توسط سطح تحصيل، سن و سال هاي خدمت قابل توضيح است. آدامز و بوند (2000) نتيجه گرفتند كه خصوصيات سازماني نسبت به ويژگي ها و خصوصيات فردي پرستار در پيش گويي رضايت شغلي مهم تر هستند.

 

 

در مطالعات مختلف، آزادي عمل به عنوان يكي از مهم ترين اجزا در ايجاد رضايت شغلي پرستاران ذكر شده است. فين  (2001)، رتبه تأثير آزادي عمل بر روي رضايت شغلي پرستاران در مقايسه با ساير اجزاي مؤثر بر رضايت شغلي را بالاترين رتبه گزارش كرده است. همچنين زانگارو  و سوكن  (2007)، ارتباط آزادي عمل با رضايت شغلي را (Effect Size(ES)= 0/30, p<0/01) گزارش كرده اند. 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مقرب و همكاران ، در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه رضايت شغلي پرستاران از جنبه مديريتي و سرپرستي در حد متوسط بود، از جنبه محيط فيزيكي، آموزشي، رواني- اجتماعي و رفاهي- فرهنگي در حد كم بود و در مجموع ميزان رضايت پرستاران از شغل خود كم گزارش شده بود.

 

 

 

فهرست مطالب

بخش اول : چارچوب نظری رضایت شغلی    13

2-2-1- مقدمه    13
2-2-2- مفهوم رضایت شغلی    15
3- سرپرستی : مقدار رضایت فرد از سرپرست مستقیم خود در محیط کار    17
6- شرایط کاری : کیفیت شرایط، قوانین و سیاست های کلی حاکم بر محیط کار    18
١- حقوق و مزايا :    19
٢- محتوي شغل :    20
٣- انگيزه هاي ارتقاء :    20
۴- تجلي در کار :    20
۵- مشارکت :    21
۶- کار گروهي :    21
٧- محيط و شرايط کاري :    22
2-2-3- اهمیت رضایت شغلی    22
2-2-4- مدل رضایت شغلی    24
2-2-5- پیامدهای رضایت شغلی    26
1- عملكرد شغلي    26
2- غيبت كاري    27
3- دزدي و خرابكاري    27
4- ترك خدمت    27
2-2-6- ارتباط بين رضايت كاركنان و مشتري    29
2-2-7- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي پرستاران    32
1- ارتباطات بين فردي؛ 2- مراقبت از بيمار ؛ و 3- سازمان دهي کار پرستاری    32
الف : عوامل فردي مؤثر بر رضايت شغلي    32
ب : عوامل سازماني مؤثر بر رضايت شغلي    35
بخش دوم : رابطه بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی    43
بخش سوم : پیشینه تحقیق    رضایت شغلی46
2-4-1- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در ایران    46
2-4-2- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در جهان    48
چارچوب نظری تحقیق    53
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق Latif,2012)).    54
منابع و مآخذ    55

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران از free


مطالب تصادفی